آمبولانس هیوندایی مرکز آمبولانس سالار سلامت ایساتیس

آمبولانس هیوندایی مرکز آمبولانس سالار سلامت ایساتیس

مرکز آمبولانس سالار سلامت ایساتیس صاحب رتبه اول در ارزیابی و رتبه بندی شرکت های آمبولانس خصوصی استان یزد یک دستگاه آمبولانس هیوندایی را به ناوگان آمبولانس های خود اضافه کرده است.

این خودرو ویژه با تجهیزات کامل تیپ B شامل دستگاه الکتروشوک، دستگاه ونتیلاتور، مانیتورینگ قلب، پمپ تزریق و کیف های احیا پیشرفته در حال خدمات رسانی به مردم عزیز کشورمان در استان یزد می باشد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بدنه این آمبولانس نیز مطابق نظرات این مرکز محترم و با برچسب های سبز علامت گذاری گردیده است.
انتقال بیماران با شرایط خاص توسط این آمبولانس مجهز به ICU و CCU و NICU امکان پذیر می باشد.