مرکز آمبولانس خصوصی سالار سلامت ایساتیس

مرکز آمبولانس خصوصی سالار سلامت ایساتیس

شرکت آلمد مفتخر است که مرکز آمبولانس سالار سلامت ایساتیس، صاحب رتبه اول در ارزیابی و رتبه بندی شرکت های آمبولانس خصوصی استان یزد را در زمره مشتریان خود دارد.