آمبولانس استاندارد - آشنایی با استاندارد ملی آمبولانس شماره ۴۳۷۴- بخش سوم

آمبولانس استاندارد - آشنایی با استاندارد ملی آمبولانس شماره ۴۳۷۴- بخش سوم

در بند چهار استاندارد ، متن به شرح الزامات کلی ابعادی ، عملکردی ،الکتریکی ، الزامات مربوط به بدنه خودرو و کابین بیمار می پردازد وبه صورت فنی الزامات هر بخش را شرح می دهد .

آشنایی با استاندارد ملی آمبولانس 4374 بخش سوم

الزامات – بخش اول

در بند چهار استاندارد ، متن به شرح الزامات کلی ابعادی ، عملکردی ،الکتریکی ، الزامات مربوط به بدنه خودرو و کابین بیمار می پردازد وبه صورت فنی الزامات هر بخش را شرح می دهد .  

متن استاندارد :

" 1-1-4-کلیات

آمبولانس باید الزامات استاندارد 6924 سال 1382 سوی مطابقت داشته باشد و ارائه تاییدیه نوع خودرو از مراجع ذی

صلاح مورد تایید موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران الزامی است.

تجهیزات آمبولانس هنگامی که در شرایط عادی استفاده می شوند و مطابق با دستورالعمل تولید کننده نگهداری می شود ،نباید سبب به مخاطره انداختن ایمنی که می تواند بطور منطقی بوسیله روشهای مدیریت ریسک مطابق با استاندارد ملی ایران به شماره 12136 پیشبینی گردد، شوند . ایمنی تجهیزات آمبولانسها در هنگامی که با عملکرد مورد نظر در شرایط عادی و تک اشکال در ارتباط هستند نباید سبب به مخاطره انداختن ایمنی شود . "

همانطور که در بخش اول شرح داده شد استاندارد ملی 4374 به شرح الزامات خودرویی و الزامات مربوط به تجهیزات پزشکی نمی پردازد و شرح این الزامات به استاندارد های مربوط ارجاع داده است.

استاندارد ملی 6924 ، با موضوع "خودرو-تائید نوع وسایل نقلیه موتوری و تریلرها و سیستم ها،قطعات و واحدهای فنی مجزای آن ها-مقررات و روش اجرایی" به شرح الزامات پایه ای خودرو می پردازد و خودرو مورد استفاده جهت تجهیز به آمبولانس باید با الزامات این استاندارد مطابقت کامل داشته باشد .

به عنوان نمونه اگر خودرویی با تمام الزامات ابعادی و ایمنی استاندارد 4374 مطابقت داشته باشد ولی با یک بند استاندارد 6924 عدم تطابق داشته باشد ، نمی توان آن را به آمبولانس تبدیل نمود . زیرا با این بند عدم تطابق دارد .

به طور کلی خودروهایی که مجوز شماره گذاری ازپلیس راهور ناجا را اخذ می کنند، تماما با الزامات 6924 مطابقت دارند و از این وجه اشتراک بین استانداردملی 4374 و قوانین شماره گذاری خودرو می توان انطباق این بند را برای خودرو مد نظر تا حد زیادی تایید نمود .

استاندارد ملی 12136 با موضوع "وسایل پزشکی - کاربرد مدیریت ریسک در وسایل پزشکی" به شرح الزامات ایمنی و مدیریت ریسک استفاده از تجهیزات پزشکی می پردازد و شرایط در آمبولانس باید بگونه ایجاد گردد تا مدیریت ریسک با توجه به این استاندارد امکان پذیر باشد .

لازم به ذکر است با کلیک بر روی شماره استانداردهای ذکر شده در متن می توانید به صفحه استاندارد مد نظر در وبسایت سازمان ملی استاندارد ایران دسترسی داشته باشید .

در بند 2-1-4 استاندارد بیشینه ابعاد کلی آمبولانس را مشخص می نماید .

متن استاندارد :

"2-1-4 بیشینه ابعاد کلی

حدکثر ابعاد کلی باید مطاب استاندارد 6924 سال 1382 باشد .

ارتفاع mm 3000 آمبولانس باید با الزمات استاندارد 6924 سال 1382 مطابقت داشته باشد .

یادآوری- برای اندازه گیری ارتفاع خودرو آنتن قابل انعطاف مبنای محاسبه نمی باشد .

3-1-4 فاصله آزاد قوس چرخ

تبدیل کنندگان خودرو به آمبولانس باید کمینه فاصله آزاد قوس چرخ مورد نظر به وسیله تولید کننده شاسی را تامین کند. "

حداکثر ابعاد مشخص شده در استاندارد 6924 که در آن به استاندارد 6500 ارجاع داده شده است برای گروه M1 طول 12000 میلیمتر عرض 2500 میلیمتر و ارتفاع 4000 میلیمتر مشخص شده است .

ارتفاع آمبولانس همانطور که در بالا ملاحظه می نمایید حداکثر 3000 میلیمتر مشخص شده است .

فاصله قوس آزاد چرخ :

به زبان ساده فاصله بین چرخ خودرو و گلگیر که تغییر در این فاصله میتواند باعث محدود شدن زاویه حرکت چرخها شده و یا عبور از معابر ناهموار را مشکل سازد.

در زمان تجهیز آمبولانس ، تولید کننده نباید این فاصله از میزان کمینه مشخص شده توسط سازنده خودرو پایه تغییر دهد .

ذکر نکته ای خارج از بحث شاید جالب باشد ، در دنیا هیچ کدام از خودروسازان بزرگ خود اقدام به تجهیز آمبولانس نمی نمایند و اینکار توسط مجموعه های دیگری که دارای این تخصص هستند انجام می گیرد .