تحویل خودروهای پول رسان پروژه ملی پولرسانی کشور

تحویل خودروهای پول رسان پروژه ملی پولرسانی کشور

شرکت راک پیشران فلات (آلمد) مفتخر است که در انجام پروژه ملی پول رسانی کشوری که توسط شرکت معظم ملی تدارک انجام می پذیرد سهیم باشد.
تجهیز انواع خودروهای پول رسان با امکانات ویژه شامل باکس و درب های ویژه پولرسانی، سیستم های نظارتی و امنیتی بر روی خودروهای تویوتا هایلوکس و ریچ شرکت پارس خودرو پاره ای از اقدامات انجام شده جهت تجهیز ناوگان پول رسانی کشور در طول سال ۱۳۹۶ بوده است.