فارسی  |  English  

allmed Ambulance

خودروی تشریفات VIP

خودروی ویژه تشریفات VIP 

نمای داخلی : 

نصب سیستم ویدیوییامکانات کامل پذیرایی:صندلی های برقی با روکش چرم طبیعی Handmadeاستفاده بهینه از کلیه فضاهای کابین