فارسی  |  English  

allmed Ambulance

برانکارد آمبولانسی اتوماتیک آلمد

با قابلیت حمل بیمار توسط یک اپراتورمجهز به آویز سرم و سکوی نگهدارنده کپسول اکسیژن پرتابل
قابلیت جدا شدن تخت رویین از مکانیزم تاشونده
قرار گرفتن برانکارد در حالت های مختلف