فارسی  |  English  

allmed Ambulance

Equipment

ساکشن پرتابل آمبولانسی OB2012 بوسکارول

شرکت آلمد نماینده انحصاری شرکت بوسکارول ایتالیا

برانکارد آمبولانسی اتوماتیک آلمد

قابل نصب بر روی انواع آمبولانس

کیف احیای آلومینیومی آلمد

با تجهیزات کامل عملیات احیای بیمار

لانگ بک بورد

مجهز به کمربند عنکبوتی

برانکارد تاشو(صحرایی) آلمد

ویژه عملیات امداد و نجات